Greenco

The Greenery

Het streven van Greenco is haar producten via de kortst mogelijke weg bij de consument te krijgen. Sinds 2005 levert Greenco haar kwaliteitsproducten onder andere via The Greenery. The Greenery is een internationaal groente-en fruitbedrijf en 100% eigendom van de ruim 650, overwegend Nederlandse, teeltbedrijven van groente, fruit en paddenstoelen die bij de coöperatie Coforta zijn aangesloten. Lees meer over The Greenery op www.thegreenery.com

The Greenery