Greenco

Duurzaam telen

Greenco teelt zo veel mogelijk op duurzame wijze. We beschouwen duurzaamheid als integraal onderdeel van ons streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Onze bestrijdingsmiddelen zijn vrijwel uitsluitend biologisch, door het inzetten van natuurlijke vijanden van insecten en micro-organismen die onze oogst kunnen beschadigen. In de kassen gebruiken we een natuurlijke grondverbeteraar, in de vorm van kokos en plantenresten. Daarnaast neemt Greenco ook maatregelen om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Voor onze inspanningen ontvingen we het Nature Counts-label. Om ook in de ‘donkere’ wintermaanden aan de vraag te kunnen voldoen is een deel van de teeltcapaciteit belicht. Inzet van groeilicht vereist veel energie, die onze bedrijven zelf opwekken via een gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK). De warmte en de vrijkomende CO2 worden het hele jaar door voor de teelt gebruikt. De opgewekte elektriciteit hebben we alleen in de winter zelf nodig; in de zomer gaat het naar het openbare net.

Duurzaam telen