Greenco

voedseltop

Nederland moet over 5 tot 10 jaar wereldwijd koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Dat is de uitkomst van de eerste Nationale Voedseltop in Den Haag waar ruim 150 invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld bijeen kwamen om samen met het kabinet invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst.

Greenco was één van deze belangrijke beïnvloeders tijdens deze bijeenkomst. Tesamen met de andere aanwezige partijen spraken wij de noodzaak uit voor veranderingen in het huidige voedselsysteem om ook voor toekomstige generaties voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel te kunnen garanderen.

Inzet is dat het voor consumenten overal makkelijk is om lekker en gezond te eten en dat we bestaande en nieuwe producten gezonder maken. Dat komt geheel overeen met de door Greenco in 2015 ingezette campagne ‘Mini groente GROOT’ maken.