Greenco

MVO bij Greenco

Bij Greenco streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo lekker mogelijke smaak van onze mini-groenten. MVO zien we als integraal onderdeel van dit streven. Van onze productie tot het verpakken en vermarkten van onze producten; overal passen we deze grondgedachte toe. Door te handelen met oog op de lange termijn en door goede samenwerking met partijen in onze keten, kunnen we consumenten blijven voorzien van de beste mini-groenten.

Wij hebben vier pijlers die samen het MVO-beleid vormen:

MVO bij Greenco