Greenco

Goed werkgeverschap

Greenco zet zich in voor een duurzame omgang met medewerkers. Voor onze mensen willen we een goede werkgever zijn, bij wie ze graag blijven werken. Greenco vindt het belangrijk dat medewerkers meedenken, meepraten en meebeslissen en biedt hen hier dan ook kansen toe.

De medewerkers van Greenco zijn een belangrijke schakel voor het succes binnen onze organisatie. Daarom voeren we diverse gesprekken met de medewerkers op het gebied van realisatie van doelstellingen, ontwikkelen en functioneren binnen onze organisatie. We bieden hen daarbij de kans om ideeën aan te leveren en mee te denken over wat beter kan bij Greenco. Greenco is voortrekker in het bieden van carrièrekansen aan jongeren in de glastuinbouw. Daarnaast bieden wij mensen die ondersteuning nodig hebben bij hun werk een plek zodat ook zij kunnen participeren in het arbeidsproces.

Greenco is GLOBALG.A.P. GRASP gecertificeerd, voor de borging van goede arbeidsomstandigheden. Global G.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) is een aanvulling op het huidige Global GAP certificaat, waarin de sociale paragraaf wordt getoetst.

Belangrijkste punten:

 • Goede werkgever zijn door:
  • Veel aandacht voor veiligheid en preventie bedrijfsongevallen.
  • Tweejaarlijks Medewerkers Tevredenheid Onderzoek onder vaste én tijdelijk personeel inclusief verbeterplan.
  • Aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en arbo-coördinator.
  • Alle buitenlandse medewerkers krijgen Nederlandse les aangeboden, de leidinggevenden krijgen Poolse les.
  • We voeren met iedereen een ontwikkel- en een beoordelingsgesprek per jaar.
 • Stabiel laag ziekteverzuim.
 • Bijdrage aan gezondheid medewerkers:
  • Op alle vergadertafels en in de kantines staan de drie soorten snackgroenten.
  • Alle kantines zijn voorzien van watertaps.
  • In de jaarlijkse ‘week van de gezonde voeding’ worden medewerkers voorgelicht over gezonde voeding.

Externe samenwerkingspartijen
Greenco heeft kunnen groeien door samen te werken met onder andere gelijkgestemde telers in binnen- en buitenland. Net als Greenco zullen deze partijen vooruitstrevend moeten zijn in denken en handelen en groot belang hechten aan MVO en goed werkgeverschap. Greenco streeft altijd naar een relatie voor de lange termijn, om zo de waarde voor alle partijen te maximaliseren.

Goed werkgeverschap