Greenco

Organisatie MVO

Om het de aandacht te geven die het verdient, hebben we de MVO verantwoordelijkheden en activiteiten in de organisatie verankerd. De CEO van Greenco is eindverantwoordelijk voor MVO en is tevens voorzitter van de  MVO-stuurgroep. Deze stuurgroep stelt het beleid vast, brengt het beleid in de praktijk en houdt de voortgang bij, onder coördinatie van de MVO-manager. Voor elke MVO-pijler is een persoon verantwoordelijk voor de uitvoering. Deze pijlerverantwoordelijken zijn tevens lid van de stuurgroep.

Vragen? Tips? Neem contact met ons op via mvo@greenco.nl.

 

Organisatie MVO