Greenco

De kassen in Someren, die op 23 juni jl. werden verwoest door een zware hagelbui, worden herbouwd. De hagelballen hebben zoveel schade gebracht aan het glas dat in overleg met de verzekeringsmaatschappij in oktober is besloten om de kassen te demonteren. Deze demontagewerkzaamheden zijn nu uitgevoerd. In januari kan er een start worden gemaakt met de wederopbouw van de 14 ha kassen. Naar verwachting worden in juni de eerste planten gezet. De eerste oogst vanuit Someren wordt medio augustus 2017 verwacht.

Duurzaam bouwen
Greenco heeft veel geleerd van de nieuwe kassen die in de Wieringermeer zijn gebouwd. De nieuwste technologieën om zo duurzaam mogelijk te telen worden ook in Someren toegepast.

  • De kassen worden 8.000m2 groter dan voorheen en worden zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld waardoor er nog efficiënter wordt omgegaan met water- en energievoorzieningen.
  • De nieuwe milieuregels voor het emissieloos telen, waardoor drainwater geen resten meer bevat van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet.
    In het teeltplan is opgenomen dat 10,5 ha belicht kan gaan worden, de overige 4 ha wordt onbelicht om een efficiënte warmtebenutting te bewerkstellingen. De overtollige warmte wordt in de onbelichte kas gebruikt.
  • Er wordt gebouwd volgens de normen van het Groen Label Kas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen.
  • De nieuwe kassen voldoen ook aan het Keurmerk voor duurzamere producten en diensten. Dit milieukeur is gebaseerd op een integrale benadering bij de verduurzaming glastuinbouw en andere bedekte teelten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus. Belangrijke duurzaamheidsthema’s maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de bedekte teelt.

Na de opening van deze kassen in Someren kan Greenco het hele jaar door gezonde en lekkere snacktomaten van Hollandse Bodem leveren.

DCIM100MEDIADJI_0064.JPG